Học thuyết Brezhnev (Brezhnev Doctrine)

Tác giả: Đào Minh Hồng Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chính trường thế giới bị Chiến tranh Lạnh chi phối. Đến cuối năm 1949, hầu hết các quốc gia châu Âu đều gia nhập một trong hai liên minh thù địch với nhau, một bên là Mỹ với Tổ chức Hiệp ước … Continue reading Học thuyết Brezhnev (Brezhnev Doctrine)