23/01/1973: Nixon tuyên bố đạt được giải pháp hòa bình ở Paris

Nguồn: “Nixon announces peace settlement reached in Paris,” History.com (truy cập ngày 23/01/2015) Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1973, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon tuyên bố rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger và … Continue reading 23/01/1973: Nixon tuyên bố đạt được giải pháp hòa bình ở Paris