Author Archives: The Observer

#8 – Sự dẻo dai của chế độ chuyên chế

Nguồn: Nathan, Andrew J. (2003). “Authoritarian Resilience”, Journal of Democracy 14 (1), pp. 6-17.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Việt Vân Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Sau khủng hoảng Thiên An Môn (tháng 6, 1989), nhiều nhà quan sát cho … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , , | 1 Comment

#7 – Cuộc đối thoại ở Melos

Nguồn: Thucydides, “The Melian Dialogue”, History of the Peloponnesian War (Harmondsworth: Penguin Classics, 1954), pp. 400-408. Biên dịch và Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Lời giới thiệu: Cuốn sách Lịch sử cuộc Chiến tranh Peloponnesse của Thucydides miêu tả lại … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh điển, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , | Leave a comment

#6- Nước Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương

Nguồn: Dosch, Jörn (2004). “The United Sates in the Asia Pacific”, in M.K. Connors, R. Davison, & J. Dosch, The New Global Politics of the Asia Pacific (New York: RoutledgeCurzon), pp. 12-22. Biên dịch: Lý Thụy Vi | Hiệu đính: … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Tagged , , | Leave a comment

#5 – Kinh tế chính trị quốc tế là gì?

Nguồn: Balaam, David N. & Michael Vaseth, “What is International Political Economy?” in David N. Balaam & Michael Vaseth (eds), Introduction to International Political Economy  (New Jersey: Pearson Education, 2001), pp. 1-24. Biên dịch: Khoa QHQT, ĐHKHXH&NV TPHCM | Hiệu … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , , | Leave a comment

#4 – Có hay không một logic trường tồn về xung đột trong chính trị quốc tế?

Nguồn: Nye, Joseph S., “Is There an Enduring Logic of Conflict in World Politics?” (Chapter 1), in Understanding International Conflicts (New York: Longman, 2007), pp. 1-32. Biên dịch: Hoàng Cẩm Thanh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , | Leave a comment

#3 – Các nguồn sức mạnh mềm của Mỹ

Nguồn: Nye, Joseph S. “Sources of American Soft Power”, Chương 2 trong J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004), pp. 33-72. Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Tagged , , , , | 2 Comments

#2 – Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Nguồn: Gilpin, Robert. “Three Ideologies of Political Economy” (Chapter 2), in R. Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton University Press, 1987), pp. 25-64. Biên dịch: Hoàng Thanh Hằng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Trong một thế kỷ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , , | Leave a comment

#1 – Ngoại giao dầu mỏ của Bắc Kinh

Nguồn: Jaffe, Amy Myers and Lewis, Steven W. (2002) ‘Beijing’s oil diplomacy‘, Survival, 44:1, pp. 115 – 134. Biên dịch: Nguyễn Vĩnh Hằng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Việc Trung Quốc lặng lẽ trở thành một nước nhập khẩu ròng về dầu … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , , , | Leave a comment