Category Archives: Chính trị quốc tế

#118 – Các cường quốc mới nổi trỗi dậy như thế nào?

Nguồn: Andrew F.Hart & Bruce D.Jones (2010). “How Do Rising Powers Rise?”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 52, No.6, pp. 63-88. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Thùy Anh & Phan Thị Phương Thảo Có một vài khoảnh khắc … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Quân sự - Chiến lược | Tagged , , , , | Leave a comment

#114 – Bản chất của quyền lực quốc gia

Nguồn: Hans J. Morgenthau (1948). “The Essence of National Power”, in H.J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York, NY: Alfred A. Knopf), pp. 73-79. Biên dịch: Phạm Khánh Ly | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp 1. Quyền lực quốc … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế, Kinh điển | Tagged , , , | Leave a comment

#112 – Tìm hiểu chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa chuyên chế

Nguồn: Edward Webb, “Totalitarianism and Authoritarianism”, in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science, A Reference Handbook, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp. 249 – 257. Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Tagged , , , | 1 Comment

#110 – Sức mạnh mềm và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Soft Power and American Foreign Policy” (Chapter 5) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 127-148. Biên dịch: Lê Vĩnh Triển | Hiệu đính: Giáp Văn Dương Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , , , | Leave a comment

#108 – Thúc đẩy dân chủ trong vai trò một giá trị toàn cầu

Nguồn: Michael McFaul (2004). “Democracy Promotion as a World Value”, The Washington Quarterly, Vol. 28, No. 1, pp. 147-163. Biên dịch: Trần Thạch Thương Thương | Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Bài liên quan:  #98 – Năm trụ cột trong đại … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Tagged , , , , | 1 Comment

#104 – Chủ nghĩa tự do và nền chính trị thế giới

  Nguồn: Michael W. Doyle (1986). “Liberalism and World Politics”, The American Political Science Review, Vol. 80, No. 4 (Dec.), pp. 1151-1169.>>PDF Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #58 – Dân chủ có … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#93 – So sánh chế độ tổng thống với chế độ đại nghị

Nguồn: Joseph W. Robbins, “Presidentialism versus Parliamentalism”, in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science: A Reference Handbook, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp. 177- 185. Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Thị Hương Giang … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Tagged , , | 1 Comment

#92 – Một số điều kiện xã hội tiên quyết của nền dân chủ: Sự phát triển kinh tế và tính chính danh chính trị

Nguồn: Seymour Martin Lipset (1959). “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1 (March), pp. 69-105.>>PDF Biên dịch: Đoàn Trương Hiên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Lời giới thiệu: … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , , | Leave a comment

#90 – Sử dụng và lạm dụng lịch sử: Trường hợp Munich, Việt Nam và Iraq

Nguồn: Jeffrey Record (2007). “The Use and Abuse of History: Munich, Vietnam and Iraq”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 49, No.1, pp. 163-180. Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Minh Đức Tháng 8 năm 1990 đã chứng kiến một sự … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Lịch sử | Tagged , , | 2 Comments

#89 – Ngoại giao công chúng và sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye Jr. (2008). “Public Diplomacy and Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, pp. 94-109. Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Phạm Thị Huyền Trang Bài liên quan:  #62 … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment