Category Archives: Chính trị quốc tế

#8 – Sự dẻo dai của chế độ chuyên chế

Nguồn: Nathan, Andrew J. (2003). “Authoritarian Resilience”, Journal of Democracy 14 (1), pp. 6-17.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Việt Vân Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Sau khủng hoảng Thiên An Môn (tháng 6, 1989), nhiều nhà quan sát cho … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , , | 1 Comment

#6- Nước Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương

Nguồn: Dosch, Jörn (2004). “The United Sates in the Asia Pacific”, in M.K. Connors, R. Davison, & J. Dosch, The New Global Politics of the Asia Pacific (New York: RoutledgeCurzon), pp. 12-22. Biên dịch: Lý Thụy Vi | Hiệu đính: … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Tagged , , | Leave a comment

#4 – Có hay không một logic trường tồn về xung đột trong chính trị quốc tế?

Nguồn: Nye, Joseph S., “Is There an Enduring Logic of Conflict in World Politics?” (Chapter 1), in Understanding International Conflicts (New York: Longman, 2007), pp. 1-32. Biên dịch: Hoàng Cẩm Thanh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , | Leave a comment

#3 – Các nguồn sức mạnh mềm của Mỹ

Nguồn: Nye, Joseph S. “Sources of American Soft Power”, Chương 2 trong J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004), pp. 33-72. Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Tagged , , , , | 2 Comments