Category Archives: Điểm sách

Về quyền lực của Hun Sen ở Campuchia

Nguồn: Milton Osborne, “Hun Sen’s Cambodia: Review,” Contemporary Southeast Asia Vol. 37, No. 1 (2015), pp. 134-36. Biên dịch: Phạm Văn Chính | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Có một thực tế đáng chú ý là trước khi cuốn sách … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận, Chính trị quốc tế, Điểm sách | Tagged , , , , | Leave a comment

Đằng sau quá trình tìm kiếm an ninh của Trung Quốc

Nguồn: Denny Roy, “China’s Search for Security: Review,” Contemporary Southeast Asia Vol. 37, No. 1 (2015), pp. 154–56. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Cuốn China’s Search for Security (Quá trình tìm kiếm an ninh … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Bình luận, Điểm sách, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment

Sam Rainsy là ai?

Tác giả: David Chandler | Biên dịch: Nguyễn Thế Phương Sam Rainsy là một lãnh đạo chính trị đối lập được giáo dục tại Pháp. Đối thủ của ông không ai khác chính là Hun Sen, một nhà độc tài tự … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận, Điểm sách, Nhân vật | Tagged , , , | Leave a comment