Category Archives: Nhân vật

Christopher Columbus – Người khám phá Châu Mỹ

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 24/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Được biết đến như là ‘người đã tìm ra Châu Mỹ’, nhưng trên thực tế Columbus (1451-1506) đã cập bến Tân Thế giới năm … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Vua Charles II – Người chấm dứt chế độ cộng hòa ở Anh

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 23/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Charles II (1630-1685) là Vua của nước Anh, Scotland và Ireland. Ông lên ngôi năm 1660, đánh dấu sự kết thúc của chế độ … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Julius Caesar – Nhà độc tài của nền Cộng hòa La Mã

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 22/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Caesar (100 – 44 TCN) là một chính khách và lãnh đạo quân sự của Cộng hòa La Mã thời kỳ cuối. Ông là … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Catherine Đại đế – Nữ hoàng quyền lực của Đế chế Nga

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 21/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Catherine đệ nhị (1729-1796) là Nữ hoàng Nga trong hơn 30 năm và là một trong những nhà cai trị có ảnh hưởng lớn … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Otto von Bismarck – Người thống nhất nước Đức

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 20/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Bismarck (1815-1898) là người đã thống nhất các tiểu bang Đức nhỏ lẻ thành một đế quốc Đức hùng mạnh, và trở thành thủ … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Tony Blair – Thủ tướng trẻ nhất nước Anh hiện đại

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 19/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Blair (1953- ) giữ chức thủ tướng Anh tròn một thập niên, từ 1997 đến 2007. Ông chịu trách nhiệm chuyển khuynh hướng chính trị … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Napoléon Bonaparte – Nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 19/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử và là hoàng đế nước Pháp, Napoléon Bonaparte (1769-1821) … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Willy Brandt – Thủ tướng của trái tim

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 17/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Willy Brandt (1913-1992) là một chính khách người Đức, và giữ cương vị thủ tướng từ 1969 tới 1974. Ông được trao giải Nobel … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment

Edmund Burke – Nhà tư tưởng bảo thủ

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 15/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Edmund Burke (1729-1797), người Anh-Ireland, là một chính khách, nhà hùng biện và triết gia chính trị có ảnh hưởng vô cùng to lớn. … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | 2 Comments

Ernest Bevin – Nhà ngoại giao thời hậu chiến

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Từ thập niên 1920 đến thập niên 1950, Ernest Bevin (1881-1951) là một nhân vật trung tâm trong phong trào lao động Anh và … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment