Category Archives: Tư liệu

Chiến tranh Việt-Trung: TQ vạch kế hoạch và chuẩn bị xâm lược

Nguồn: Zhang Xiaoming, Deng Xiaoping’s Long War: The Military Conflict between China and Vietnam, 1979-1991 (The University of North Carolina Press, 2015), Chapter 3, pp. 67-89. Người dịch: Phan Văn Song Ngày 9 tháng 12 năm 1978, hai Quân khu Quảng … Continue reading

Posted in Lịch sử, Quân sự - Chiến lược, Trung Quốc, Tư liệu, Việt Nam | Tagged , , | Leave a comment

Ghi chép của Sứ thần Nguyên về chuyến thăm nước ta năm 1292

Tác giả: Hồ Bạch Thảo Gần 50 năm về trước (1961), Viện Đại học Huế do Linh mục Cao Văn Luận làm Viện trưởng, cho dịch bộ sử An Nam chí lược của Lê Trắc, trong đó có phụ lục … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Tư liệu, Việt Nam | Tagged , | Leave a comment

Thành Cát Tư Hãn và đế quốc Mông Cổ

Tác giả: Thúc Nguyên 1. Lược sử xứ Mạc Bắc Những cổ thư của Trung Hoa ít khi nhắc đến địa danh Mạc Bắc. Xứ Mạc Bắc là miền đất nằm ở phía bắc sa mạc. Sa mạc nói đến ở … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Tư liệu | Tagged , , | Leave a comment

Vua Quang Trung dự định đánh nhà Thanh

Tác giả: Hồ Bạch Thảo Việc vua Quang Trung nước ta chuẩn bị đánh nhà Thanh không còn nằm trong huyền thoại; chính vua Gia Khánh đã có những bằng cớ như: giấy tờ, ấn triện do vua Quang Trung … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Tư liệu, Việt Nam | Tagged , , | Leave a comment

Khái quát về lịch sử nước Mỹ

Giới thiệu Khái quát về lịch sử nước Mỹ là ấn phẩm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ấn bản đầu tiên (1949-1950) đã được hoàn tất theo sáng kiến của Francis Whitney, lúc đầu thuộc Văn phòng Thông tin … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ, Lịch sử, Tư liệu | Tagged , | 1 Comment