Tag Archives: Chiến tranh Đông Dương

19/12/1946: Pháp đàn áp Việt Minh

Nguồn: French crack down on Vietnamese rebels, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1946, vào buổi sáng sau khi lực lượng Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh phát động cuộc nổi … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment