Tag Archives: Guy Fawkes

05/11/1605: “Âm mưu thuốc súng” nhằm ám sát vua James I

Nguồn: King James learns of gunpowder plot, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1605, ngay từ sáng sớm, Vua James I của Anh đã được thông báo rằng một âm mưu cho nổ tung tòa … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment

31/01/1606: Guy Fawkes bị đưa ra hành quyết

Nguồn: “The death of Guy Fawkes”, History.com (truy cập 30/01/2016). Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Vào ngày này năm 1606, tại Westminster ở London, Guy Fawkes, người chủ mưu trong một âm mưu làm nổ tung tòa nhà Quốc … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , | Leave a comment