Tag Archives: Lý Quang Diệu

#179 – Lý Quang Diệu viết về chính trị Singapore

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: Politics”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 205-216. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 1 Comment

#172 – Lý Quang Diệu viết về Châu Âu

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Europe: Decline and Discord”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 94-123. Biên dịch: Vương Thảo Vy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác của cuốn One Man’s View … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , | 2 Comments

#166 – Lý Quang Diệu viết về Bắc Triều Tiên

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “North Korea: A Grand Hoax”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 137-146. Biên dịch và Hiệu đính: Tống Thị Thanh Duyên Bài liên quan: Các phần khác … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 9 Comments

#151 – Lý Quang Diệu viết về Hoa Kỳ

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “America: Troubled But Still on Top”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 68-93. Biên dịch: Nguyễn Việt Vân Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Hoa Kỳ | Tagged , , , | 4 Comments

#144 – Lý Quang Diệu viết về Ấn Độ

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “India: In the Grip of Caste”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 147-157. Biên dịch: Tống Thị Thanh Duyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 3 Comments

#127 – Lý Quang Diệu viết về Nhật Bản

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Japan: Strolling into Mediocrity”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 125-136. Biên dịch: Tống Thị Thanh Duyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #109 … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Nhật Bản | Tagged , , , , | 6 Comments

#109 – Lý Quang Diệu viết về Đông Nam Á và Việt Nam

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Southeast Asia”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 159-203. Biên dịch và Hiệu đính: Trương Thị Thanh Hiền & Vũ Thị Hương Giang[1] INDONESIA: Dịch chuyển khỏi … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Việt Nam | Tagged , , , , , , | 2 Comments