Tag Archives: Sổ tay thuật ngữ QHQT

Chế độ A-pac-thai (Apartheid)

Tác giả: Trần Thanh Huyền Khái niệm “a-pac-thai” (apartheid) xuất hiện từ năm 1917, nhưng chế độ chính trị a-pac-thai phải đến năm 1948 mới được chính thức thiết lập và tồn tại kéo dài cho đến năm 1994. Xét … Continue reading

Posted in Lịch sử, Tây Á - Châu Phi, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

An ninh tập thể (Collective security)

Tác giả: Hoàng Cẩm Thanh Khái niệm an ninh tập thể (collective security) nổi lên sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914 khi chứng kiến nỗi kinh hoàng của chiến tranh và phản ứng trước sự yếu kém của … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

An ninh phi truyền thống (Nontraditional security)

Tác giả: Chu Duy Ly Trong quan hệ quốc tế, khi phân loại khái niệm an ninh theo chủ thể quốc gia và yếu tố thời gian người ta chia thành an ninh truyền thống (ANTT) và an ninh phi truyền … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment

An ninh con người (Human security)

Tác giả: Hoàng Cẩm Thanh & Nguyễn Hồng Bảo Thi Khái niệm an ninh con người (human security) xuất hiện vào giai đoạn chứng kiến nhiều thay đổi lớn của thế giới – sự sụp đổ của Liên Xô, kết … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged , , | Leave a comment

An ninh (Security)

Tác giả: Trương Minh Huy Vũ An ninh, hiểu theo một nghĩa đơn giản nhất, là khả năng giữ vững sự an toàn trước các mối đe dọa. Tuy nhiên, an ninh không phải là một khái niệm tĩnh mà … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Thuật ngữ QHQT | Tagged , | Leave a comment