Tag Archives: Trần Văn Thắng

Thảm cảnh của người Rohingya

Nguồn: “The Plight of the Rohingyas”, The Economist, 01/06/2015. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Dân tộc Rohingya thường được gọi là cộng đồng thiểu số bị ngược đãi nhất thế giới, và điều đó … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận, Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế | Tagged , , , | Leave a comment

Một góc nhìn khác về Lý Quang Diệu

Nguồn: Jerome Cohen, “Glimpses of Lee Kuan Yew”,  East Asia Forum, 25/05/2015. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Hiếm có một nhà lãnh đạo châu Á vĩ đại nào mà sự ra đi lại nhận … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận, Chính trị quốc tế, Nhân vật | Tagged , , , , | 1 Comment