#224 – Toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau

Nguồn: Joseph S. Nye (2007). “Globalization and Interdependence” (Chapter 7), in Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts (New York: Longman), pp. 204-232. Biên dịch: Khoa QHQT | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn Understanding International Conflicts Với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh năm 1989, một số nhà quan sát … Continue reading #224 – Toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau