Điều khoản số 5 của NATO hoạt động như thế nào?

Nguồn: “How NATO’s Article 5 works,” The Economist, 09/03/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Huyền Trang | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự quan trọng nhất thế giới. Nó được hình thành trong vai trò một thành lũy chống lại sự xâm lược … Continue reading Điều khoản số 5 của NATO hoạt động như thế nào?