George Washington – Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 3/7/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh George Washington đã lãnh đạo quân đội Mỹ trong Chiến tranh giành độc lập của Mỹ và là tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ông là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch … Continue reading George Washington – Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên