Woodrow Wilson – Tổng thống Mỹ theo chủ nghĩa lý tưởng

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 4/7/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Wilson là vị tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ. Ông là người đẩy mạnh sự can dự của Mỹ trong các vấn đề thế giới hơn hẳn các tổng thống tiền nhiệm. Tầm nhìn mang tính lý tưởng hóa … Continue reading Woodrow Wilson – Tổng thống Mỹ theo chủ nghĩa lý tưởng