29/08/1964: Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Khánh từ chức

Nguồn: “Khanh steps down”, History.com (truy cập ngày 28/8/2015) Biên dịch và Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Vào ngày này năm 1964, Nguyễn Khánh rời khỏi vị trí người đứng đầu miền Nam Việt Nam và Nguyễn Xuân Oánh – người từng là giáo sư tại Đại học Trinity ở Connecticut – được chỉ định … Continue reading 29/08/1964: Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Khánh từ chức