Big Ben được đặt tên như thế nào?

Nguồn: “How did Big Ben get its name?”, History, 25/01/2017 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Big Ben là một trong những điểm mốc mang tính biểu tượng – và bị nhầm lẫn – nhiều nhất trên thế giới. Tên gọi của biểu tượng này ban đầu không phải … Continue reading Big Ben được đặt tên như thế nào?