21/02/1916: Trận Verdun bắt đầu

Nguồn: Battle of Verdun begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào lúc 7:12 sáng ngày này năm 1916, một phát đạn từ khẩu súng nòng dài 38cm Krupp của Đức – một trong số hơn 1.200 khẩu như vậy được dùng để bắn phá lực lượng Pháp dọc theo mặt trận trải dài … Continue reading 21/02/1916: Trận Verdun bắt đầu