Đảo chính ở Myanmar làm đảo ngược một nền dân chủ mong manh

Nguồn: “Myanmar coup reverses a fragile democracy”, Financial Times, 02/02/2021. Người dịch: Phan Nguyên Cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar là một sự đảo ngược đáng buồn đối với con đường dân chủ ở một trong những đất nước nghèo nhất châu Á và toàn cầu. Chắc chắn, quá trình chuyển đổi hướng tới … Đọc tiếp Đảo chính ở Myanmar làm đảo ngược một nền dân chủ mong manh