‘Ngoại giao bán dẫn’: TSMC và cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung

Nguồn: “How TSMC has mastered the geopolitics of chipmaking”, The Economist, 26/04/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Công nghệ của các nhà sản xuất chip có vẻ kỳ diệu. Họ sử dụng ánh sáng để dập các thiết kế phức tạp trên một đĩa silicon tinh thể có kích thước bằng đĩa ăn tối, tạo thành … Đọc tiếp ‘Ngoại giao bán dẫn’: TSMC và cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung