Donald Trump: Tại sao tôi lại kiện các công ty công nghệ lớn?

Nguồn: Donald J. Trump, “Donald J. Trump: Why I’m Suing Big Tech”, Wall Street Journal, 08/07/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Nếu Facebook, Twitter và YouTube có thể kiểm duyệt tôi, họ có thể kiểm duyệt bạn — và tin tôi đi, họ đang làm như vậy. Một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất … Đọc tiếp Donald Trump: Tại sao tôi lại kiện các công ty công nghệ lớn?