Biểu tình bùng nổ ở Cuba: Tại sao người dân giận dữ?

Nguồn: “The Cuban government cracks down on protesters”, The Economist, 13/07/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Vào ngày 11/7, hàng nghìn người biểu tình tự phát đã xuống đường tại hơn 50 thị xã và thành phố của Cuba. Họ mang theo một danh sách dài những nỗi bất bình: tình trạng mất điện liên tục, … Đọc tiếp Biểu tình bùng nổ ở Cuba: Tại sao người dân giận dữ?