Đài Loan là giải pháp thay thế cho chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số của TQ

Nguồn: Melissa Newcomb, “Can Taiwan Provide the Alternative to Digital Authoritarianism?”, The Diplomat, 5/7/2021. Biên dịch: Trần Thị Nhân Duyên & Nguyễn Văn Nhật Huy Trung Quốc và Đài Loan đang trở thành hai thái cực đối lập nhau trong nền kỹ thuật số. Một bên là kiểu chính quyền độc tài kỹ thuật số, … Đọc tiếp Đài Loan là giải pháp thay thế cho chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số của TQ