#40 – Đế chế có thời hạn

Nguồn: Niall Ferguson[1] (2006). “Empires with Expiration Dates”,  Foreign Policy (September/October), pp. 46-52. Biên dịch: Nguyễn Hồng Ngọc | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Sự tồn vong của các đế chế đóng vai trò thúc đẩy lịch sử phát triển. Tuy nhiên, những đế chế ra đời trong suốt 100 năm qua đều chịu chung số phận … Continue reading #40 – Đế chế có thời hạn