#71 – Tình trạng khủng hoảng nước ngày một trầm trọng ở Châu Á

Nguồn: Brahma Chellaney (2012). “Asia’s Worsening Water Crisis”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 54, No. 2, pp. 143-156. Biên dịch: Nguyễn Vân Anh | Hiệu đính: Phạm Thị Huyền Trang Bài liên quan:  #67 – Hệ lụy an ninh của vấn đề biến đổi khí hậu Trong tất cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên … Đọc tiếp #71 – Tình trạng khủng hoảng nước ngày một trầm trọng ở Châu Á