#93 – So sánh chế độ tổng thống với chế độ đại nghị

Nguồn: Joseph W. Robbins, “Presidentialism versus Parliamentalism”, in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science: A Reference Handbook, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp. 177- 185. Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Thị Hương Giang Liệu một đất nước áp dụng chế độ tổng thống hay chế độ đại nghị … Continue reading #93 – So sánh chế độ tổng thống với chế độ đại nghị