Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.2): Thời kỳ thuộc địa

Nguồn: Alonzo L. Hamby, Outline of U.S. History (New York: Nova Publishers, 2007), Ch. 2. “Vậy dân tộc Mỹ, dân tộc mới ấy là gì?” – Nhà văn kiêm nhà nông học người Mỹ J. Hector St. John de Crevecoeur, 1782 Những dân tộc mới Phần lớn dân di cư tới Mỹ vào thế kỷ XVII … Đọc tiếp Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.2): Thời kỳ thuộc địa