Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.3): Chặng đường giành độc lập

Nguồn: Alonzo L. Hamby, Outline of U.S. History (New York: Nova Publishers, 2007), Ch. 3. “Cuộc Cách mạng đã diễn ra trước khi chiến tranh bắt đầu. Cách mạng đã nằm trong trái tim và khối óc của nhân dân”. – Cựu Tổng thống John Adams, 1818 Suốt thế kỷ XVIII, tất cả các thuộc … Continue reading Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.3): Chặng đường giành độc lập