#115 – Trotsky tìm thấy độc giả tại Trung Quốc

Nguồn: Chen Tian (2014). “Trotsky in China”, News China Magazine, January 2014 Issue. Biên dịch và Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Nhà lý luận chủ nghĩa Cộng sản gây tranh cãi nhất cuối cùng đã tìm được độc giả cho mình tại Trung Quốc như thế nào? Cuốn “Quan điểm của Trotsky” (Trotsky’s Views) được … Đọc tiếp #115 – Trotsky tìm thấy độc giả tại Trung Quốc