Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.7): Nội chiến và công cuộc tái thiết

Nguồn: Alonzo L. Hamby, Outline of U.S. History (New York: Nova Publishers, 2007), Ch. 7. Bài liên quan: Các chương khác trong cuốn Outline of US History “Dưới sự che chở của Chúa, dân tộc này sẽ có một nền tự do mới” – Tổng thống Abraham Lincoln, ngày 19/11/1863 Ly khai và nội chiến … Continue reading Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.7): Nội chiến và công cuộc tái thiết