#127 – Lý Quang Diệu viết về Nhật Bản

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Japan: Strolling into Mediocrity”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 125-136. Biên dịch: Tống Thị Thanh Duyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #109 – Lý Quang Diệu viết về Đông Nam Á và Việt Nam  NHẬT BẢN: Dần … Đọc tiếp #127 – Lý Quang Diệu viết về Nhật Bản