#133 – Kinh tế chính trị của đồng Euro

Nguồn: Paul De Grauwe (2013). “The Political Economy of the Euro”, Annual Review of Political Sciences, 16, pp. 153–170. Biên dịch: Bùi Thu Thảo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #91 – Khủng hoảng nợ công Châu Âu Tình trạng khủng hoảng của các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu … Đọc tiếp #133 – Kinh tế chính trị của đồng Euro