#144 – Lý Quang Diệu viết về Ấn Độ

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “India: In the Grip of Caste”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 147-157. Biên dịch: Tống Thị Thanh Duyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác của cuốn One man’s view of the world ẤN ĐỘ: Dưới … Đọc tiếp #144 – Lý Quang Diệu viết về Ấn Độ