Tư tưởng của Weber về quan hệ giữa tôn giáo và phát triển

Biên dịch: Phạm Hồng Anh Lời mở đầu Max Weber là một trong ba nhà triết học có khả năng giải thích cho chúng ta một cách cặn kẽ nhất về hệ thống kinh tế đặc thù có tên gọi Chủ nghĩa tư bản (Karl Marx và Adam Smith là hai người còn lại). Sinh … Continue reading Tư tưởng của Weber về quan hệ giữa tôn giáo và phát triển