#206 – Sau vụ xử Bạc Hy Lai: Tham nhũng có đe dọa tương lai TQ?

Nguồn: Roderic Broadhurst & Peng Wang (2014).“After the Bo Xilai Trial: Does Corruption Threaten China’s Future?”, Survival: Global Politics and Strategy, 56:3, pp. 157-178. Biên dịch và Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Bài liên quan: “Gorbachev” Tàu đang xé nát Đảng Cộng sản  Tham nhũng, đi liền với đó là thực phẩm độc hại, thuốc … Continue reading #206 – Sau vụ xử Bạc Hy Lai: Tham nhũng có đe dọa tương lai TQ?