Bóng ma của Nhật hoàng Hirohito

Tác giả: Eri Hotta | Biên dịch: Lê Xuân Hùng Việc Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản (hay Cung Nội Sảnh) hoàn thành bộ sử gồm 61 tập ghi chép về cuộc đời của Thiên hoàng Hirohito (1901-1989) đã gây nhiều sự quan tâm và chú ý tại nước này. Toàn bộ công … Continue reading Bóng ma của Nhật hoàng Hirohito