“Bảo thủ” và “tự do” trong chính trị Mỹ

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn Bài liên quan: Một nước Mỹ luôn thay đổi Khi nói đến sinh hoạt chính trị ở nước Mỹ, 2 khái niệm được đề cập khá nhiều là bảo thủ (conservative) và tự do (liberal). Tuy nhiên, “bảo thủ” và “tự do” là những khái niệm có tính tương đối … Đọc tiếp “Bảo thủ” và “tự do” trong chính trị Mỹ