Vai trò của Hội Tam Điểm trong lịch sử chính trị Mỹ

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn Khi tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ, có một điều đáng chú ý là các nguyên tắc, sứ mệnh của Hội Tam Điểm (Freemasonry) có dấu ấn đặc biệt quan trọng từ việc đặt nền móng cho nước Mỹ từ thuở sơ khai đến sự phát triển sau này. Hội … Đọc tiếp Vai trò của Hội Tam Điểm trong lịch sử chính trị Mỹ