#230 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.15): Lịch sử ra đời đồng đô la Mỹ

Nguồn: G. Edward Griffin, “The Lost Treasure Map”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 15. Biên dịch: Nguyễn Thị Thu | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác của cuốn The Creature from Jekyll Island  … Continue reading #230 – Quái vật đảo Jekyll (Ch.15): Lịch sử ra đời đồng đô la Mỹ