Thái Lan: Đẹp nhưng chia rẽ sâu sắc

Nguồn: Richard Bernstein, “Thailand: Beautiful and Bitterly Divided”, The New York Review of Books, November 20, 2014 Issue. Biên dịch: Nguyễn Hồ Kinh Luân | Hiệu đính: Phạm Thị Thoa Bài liên quan: Quốc vương Thái Lan chỉ là con tốt của giới tinh hoa? Từ lâu Thái Lan đã mang hình ảnh một đất … Continue reading Thái Lan: Đẹp nhưng chia rẽ sâu sắc