Mười năm Học viện Khổng Tử

Tác giả: Nguyên Hải Khái quát về hệ thống Học viện Khổng tử Theo tuyên bố của Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo công tác dạy Hán ngữ đối ngoại nhà nước (viết tắt Hanban tức Hán Biện),[1] Học viện Khổng Tử (孔子学院)là một cơ quan trao đổi giáo dục và văn hóa do Hanban … Continue reading Mười năm Học viện Khổng Tử