Tranh luận: Có nên chào đón sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên?

Nguồn: John Delury & Chung-in Moon, “Should We Welcome the Collapse of North Korea”, Foreign Affairs, Vol. 93, No. 6, Nov/Dec 2014. Biên dịch: Vũ Trọng Bằng | Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Một viễn cảnh đáng sợ Ngày Bắc Triều Tiên sụp đổ đang đến gần, việc Hàn Quốc hợp nhất với miền Bắc … Continue reading Tranh luận: Có nên chào đón sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên?