Mọi điều bạn tưởng bạn biết về sự sụp đổ của Liên Xô đều sai

Nguồn: Leon Aron, “Everything You Think You Know About the Collapse of the Soviet Union Is Wrong“, Foreign Policy, July/August 2011. Biên dịch: Trần Ngọc Cư Mọi cuộc cách mạng đều tạo ra kinh ngạc. Tuy vậy, cuộc Cách mạng Nga gần đây nhất phải được kể là một trong những kinh ngạc lớn nhất. Trong … Đọc tiếp Mọi điều bạn tưởng bạn biết về sự sụp đổ của Liên Xô đều sai