Các biện pháp trừng phạt kinh tế có hiệu quả không?

Nguồn: Kenneth Rogoff, “Do Economic Sanctions Work?” Project Syndicate, 02/01/2015. Biên dịch: Nguyễn Quang Dũng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Bài liên quan: Chiến tranh kinh tế Nga – Phương Tây trong lịch sử Khi tin tức về các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây đang áp đặt lên Nga, Iran và … Continue reading Các biện pháp trừng phạt kinh tế có hiệu quả không?