Paul Krugman: Không ai hiểu gì về nợ!

Nguồn: Paul Krugman, “Nobody Understands Debt”, The New York Times, 09/02/2015. Biên dịch: Lương Khánh Ninh | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Nhiều nhà kinh tế, bao gồm cả Janet Yellen (Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ – NBT), chủ yếu nhìn nhận các vấn đề kinh tế toàn cầu kể từ … Đọc tiếp Paul Krugman: Không ai hiểu gì về nợ!