24/03/1999: NATO không kích Nam Tư

Nguồn: “NATO bombs Yugoslavia,” History.com (truy cập ngày 22/03/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Ngày 24 tháng 3 năm 1999, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc không kích nhằm vào Nam Tư, tấn công các căn cứ quân sự của Serbia ở tỉnh Kosovo. Cuộc tấn … Continue reading 24/03/1999: NATO không kích Nam Tư