Chương trình 14 điểm (Fourteen Points)

Tác giả: Phạm Thủy Tiên Chương trình 14 điểm là bài diễn văn mà Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson đã trình bày trong một phiên họp tại Quốc hội Mỹ vào ngày 8 tháng 1 năm 1918. Nội dung bài diễn văn bàn về mục đích chiến tranh và phương cách duy trì hòa bình sau … Đọc tiếp Chương trình 14 điểm (Fourteen Points)