29/03/1973: Lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam

Nguồn: “U.S. withdraws from Vietnam,” History.com (truy cập ngày 29/3/2015.) Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Hai tháng sau khi Hiệp định hòa bình Paris được ký kết, những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam khi Hà Nội thả tự do những tù nhân Mỹ bị giam giữ ở miền … Continue reading 29/03/1973: Lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam